ÁSZF

Jelen ÁSZF 2021.03.01. napján lépett hatályba.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Németh Krisztián ev. (nyilvántartási száma: 51470827, adószáma: 68249566-1-28, székhelye: 9437 Hegykő, Kossuth Lajos u. 12., email címe: info@frankobringa.hu, tárhelyszolgáltató: C-Host Kft., 1115 Budapest, Halmi utca 29., telefon: +36-1/445-2040, email címe: info@nethely.hu) mint Szolgáltató által üzemeltetett frankobringa.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban Felhasználó illetve Bérlő) általi használatának feltételeit tartalmazza.
 2. Az ÁSZF rendelkezései általános szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket Felhasználó a Honlap használatával elfogad.
 3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes Felhasználók számára – akár egyedileg, akár csoportosan – egyedi szerződési feltételeket állapítson meg. Az ÁSZF feltételeitől történő bármely eltérés akkor kötelező Felhasználóra a jogviszony fennállása alatt, ha ezt az eltérést Felhasználó írásban (ideértve az egyszerű emailt is) kifejezetten elfogadta. Ebben az esetben az ÁSZF rendelkezései helyett a Felek egyedi szerződésében meghatározott feltételek irányadóak.
 4. Szolgáltató a szolgáltatási környezet változása esetén csak úgy tudja vállalni a folyamatos, zökkenőmentes szolgáltatást, ha a már megkötött szerződésekre kihatóan is fenntartja magának az ÁSZF egyoldalú módosításának lehetőségét.
 5. Az ÁSZF feltételeinek várható módosítása esetén, azok hatálybalépése előtt legalább 5 nappal Szolgáltató elektronikusan tájékoztatja valamennyi Felhasználót a tervezett módosítás tartalmáról, valamint a felmondás lehetőségéről. A tájékoztatás a frankobirnga.hu oldalon kerül közzétételre. Felhasználó a módosítás hatálybalépéséig írásban felmondhatja a szerződést, ellenkező esetben a módosított tartalommal az továbbra is hatályában fennmarad.

2. Értelmező rendelkezések

 1. Bérlő: Az a Felhasználó, aki a Honlapon keresztül valamely termék használatára vonatkozóan bérletre vonatkozó megrendelést adott le.
 2. Felhasználó: Az a személy, aki a Honlapon elhelyezett tartalomhoz hozzáfér.
 3. Fiók: A Regisztrált Felhasználó saját adatait tartalmazó, bejelentkezéshez kötött információk összessége, amely a Felhasználót egyedileg azonosítja.
 4. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 5. Honlap: A Szolgáltató által üzemeltetett frankobringa.hu oldal.
 6. Kosár: A honlapnak az a része, ahová a Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket meg kíván vásárolni akár az elhelyezés időpontjában, akár később.
 7. Regisztrált Felhasználó: Az a Felhasználó, aki a Honlapon regisztrál, és saját felhasználói fiókkal rendelkezik.
 8. Szolgáltató: Németh Krisztián ev. (nyilvántartási száma: 51470827, adószáma: 68249566-1-28, székhelye: 9437 Hegykő, Kossuth Lajos u. 12., email címe: info@frankobringa.hu,)
 9. Tartalom: minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Honlapon látható és hozzáférhető; – minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet a Szolgáltató a Felhasználónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld.

 

3. A szerződés tárgya

 1. Jelen ÁSZF a Honlap használatára és a termékek és szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződési feltételeket tartalmazza.
 2. Szolgáltató a Honlap útján elsődlegesen kerékpárok, elektromos rollerek és ezekhez tartozó kiegészítők (a továbbiakban együtt: kerékpár) bérbeadását kínálja elektronikus foglalási rendszer útján, valamint rendezvényekre történő regisztrációt tesz lehetővé. A bérleti szerződés alapján a Szolgáltató a bérbe adott dolog időleges használatának átengedésére, a Bérlő pedig a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles.

4. A Felhasználóval és Bérlővel szemben támasztott követelmények

 1. Jelen ÁSZF alkalmazásában Felhasználó bármely természetes és jogi személy lehet. Bérlő csak a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy lehet. A cselekvőképességükben részlegesen vagy teljesen korlátozott személyek esetében a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata is a mindenkori, cselekvőképességre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A hozzájáruló nyilatkozatot legkésőbb a kerékpár átvételekor a helyszínen kell bemutatni.
 2. Regisztrált Felhasználó csak a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy lehet.

 

5. A szerződéskötés folyamata

 1. A Honlapon a Felhasználó/Bérlő elektronikus úton foglalást adhat le az alábbi lépések útján, függetlenül attól, hogy regisztrált-e korábban, vagy sem. A szerződéskötés nyelve magyar.
 2. Először a lefoglalni kívánt kerékpár(oka)t szükséges kiválasztani. Minden kerékpár egyedi sorszámmal rendelkezik. Az egyes eszközök aktuális bérleti díját a Honlap tartalmazza.
 3. A kiválasztott kerékpár oldalán megjelenik a kerékpár fotója, műszaki jellemzői, valamint a foglalási rendszer.
 4. Kerékpárt lefoglalni a hét minden napjára, 08.00-20.00 óra közötti időpontra lehet. A foglalási időpontok 30 perces időközökkel tagozódnak. A foglalási időintervallum 4 óra vagy 24 óra. Amennyiben a Bérlő több napra kívánja lefoglalni a kerékpárt, úgy többszöri 24 órás kiválasztásra van szükség.
 5. A Honlap automatikusan felkínálja a legközelebbi szabad időpontot. A foglalás legtávolabbi időpontja fél év.
 6. Amennyiben a Felhasználó kiválasztotta a kezdő időpontot, valamint a foglalás intervallumát, a „Foglalj most” gombra kattintva a foglalás a Kosárba kerül. Ekkor a Felhasználó választása szerint tovább böngészheti a honlapot, vagy megtekintheti a Kosár tartalmát.
 7. A „Kosár” gombra kattintva részletesen megtekinthetőek a Felhasználó/Bérlő által kiválasztott kerékpárok a megnevezésük, mennyiségük, és áruk szerinti bontásban. Az egyes tételeknél látható a foglalás kezdő időpontja, valamint a foglalási intervallum. A többnapos foglalás több 24 órás intervallumra bontott tételként jelenik meg.
 8. A kiválasztott tételek listájának módosítására, törlésére, új termék hozzáadására, az adatbeviteli hibák megfelelő, hatékony és hozzáférhető módon történő kijavítására a megrendelési folyamat során mindvégig van lehetőség. A Kosárban a tételek mellett található piros körben szereplő X gombbal törölhető az adott tétel, amely megnyomása esetén egy üzenet figyelmezteti a Felhasználót arra, hogy a tétel kikerült a Kosár tartalmából.
 9. A Kosárban egy figyelmeztető üzenet jelzi a Felhasználónak, hogy a Kosár által kalkulált végösszeg százalékban meghatározott hányadát előleg formájában szükséges kifizetni. A Felhasználó választhatja ki, hogy a foglalás során 30% vagy 50% előleget, vagy a bérlet teljes díját kívánja-e előre kifizetni. Legalább 30% megfizetése kötelező.
 10. Szerződő Felek rögzítik, hogy Szolgáltató a tevékenysége tervezetőségéhez és kapacitásai kihasználásához szükséges a foglalási szándék komolysága. Ennek biztosítékául Felek kikötik, hogy a teljes bérleti díj 30%-a foglalónak minősül, amelynek jogi természetével a felek tisztában vannak: A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. A foglaló a teljes bérleti díj összegébe beleszámít. Amennyiben a választott előleg mértéke 30%, úgy az teljes egészében foglalónak minősül, amennyiben pedig a bérleti díj 50%-át vagy 100%-át fizeti meg a Bérlő, úgy a kifizetett összegből a teljes bérleti díj 30%-ának megfelelő összeg minősül foglalónak. A foglaló jogkövetkezményeire a Honlap felhívja a Felhasználó figyelmét. A foglaló joghatásai Fogyasztó esetén csak a Fogyasztót megillető 14 napos felmondási jog határidejének lejárta után állhatnak be. Amennyiben a Bérlő a lefoglalt időpontnál legalább 30 nappal korábban mondja fel a szerződést, úgy a foglaló összege számára visszajár, 30 napon belüli felmondás esetén azonban már elveszíti azt.
 11. Amennyiben a Felhasználó kiválasztotta az előleg mértékét, az „Előleg” gomb lenyomásával kiszámításra kerül az előleg összege. Ezt követően a „Kosár összesen” oldalon az így kalkulált összeg jelenik meg fizetendő tételként.
 12. Ezt követően a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával a Felhasználó átnavigál a Pénztár oldalra, ahol a számlázáshoz szükséges adatait (Név, cím, telefonszám, email cím, egyéb megjegyzés bontásban) szükséges megadnia, valamint látható a rendelés tartalma és a bérleti díj, illetve az előleg mértéke, valamint a fizetési mód. Felhasználónak külön nyilatkozattal szükséges elfogadnia az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot a megrendelés leadásához.
 13. A „Megrendelés elküldése” gomb lenyomásával a foglalás véglegessé válik, a Honlap a kiválasztott időpontot hozzárendeli a kiválasztott kerékpárhoz, és az adott intervallum már nem lesz elérhető a foglalási rendszerben.
 14. Az előleg megfizetése banki átutalás útján lehetséges. Az ehhez szükséges információkat Bérlő a visszaigazoló emailben kapja meg.
 15. A megrendelés során Felhasználó/Bérlő köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni, emellett pedig hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a megadott adatokat a megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, szükség esetén a Bérlővel a kapcsolatot felvegye.
 16. A Honlap „Fiók” menüpontjában vagy a Footer (lábrész) részben a Felhasználó regisztrálhat a Honlapon, ez azonban nem szükséges előfeltétele a rendelés leadásának. A Megrendelés elküldése gombra kattintva a Bérlő által megadott adatokból generálva a Honlap automatikusan létrehoz a Bérlő számára egy felhasználói fiókot. A jelszó automatikusan generált, amelyet emailben küldött rendszerüzenet formájában kap meg a Bérlő. Az adott email címmel már regisztrált Felhasználó esetén a Honlap figyelmeztető üzenetben értesíti a Felhasználót, hogy már rendelkezik Fiókkal.
 17. A megrendelés leadását követően Bérlő automatikus rendszerüzenetet kap emailben, amely tájékoztatja őt a foglalás beérkezéséről, és arról, hogy külön üzenetben kapja meg a fizetési információkat, valamint a számlát. Ez az üzenet nem minősül a megrendelés visszaigazolásának. A Szolgáltató által küldött második rendszerüzenet minősül a megrendelés visszaigazolásának, amelyben Szolgáltató nyilatkozik a megrendelés elfogadásáról és teljesíthetőségéről, valamint a számla/díjbekérő megküldésével tájékoztatja Bérlőt a fizetéshez szükséges információkról. A Felek között a bérleti szerződés ekkor jön létre, és Bérlőnek ekkor keletkezik fizetési kötelezettsége. Amennyiben a második rendszerüzenet elutasítja a megrendelést (például a kiválasztott kerékpár elérhetetlensége miatt), úgy a Felek között nem jön létre szerződés.
 18. Amennyiben a második elektronikus visszaigazoló üzenet a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Bérlőhöz, úgy a Bérlő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
 19. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Bérlőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
 20. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Bérlő által leadott megrendelést elutasítsa (különösen a kerékpár váratlan meghibásodása esetén). Erről Szolgáltató a Bérlőt e-mailben értesíti.
 21. A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja azt.
 22. A Honlapon feltüntetett tartalom, különösen a kerékpárok leírására használt információ nem jelenti a Szolgáltató ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a tájékoztatás célját szolgálják, az ott szereplő képek, ábrák csupán illusztrációk. Kifejezett nyilatkozat hiányában a Szolgáltató semmilyen tartalmú vagy formájú, akár a Honlapon, akár máshol megjelenő közlése nem minősül ajánlattételnek.
 23. Ha a szerződés megkötésére Fogyasztónak minősülő Felhasználó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

6. Fizetési feltételek

 1. Bérlő a megrendelése szerinti díjat átutalás útján fizeti meg. Az átutaláshoz szükséges adatokat Szolgáltató a visszaigazoló emailben küldi meg. A megrendelés leadásától számított 3 napon belül, de legkésőbb a megrendeléssel érintett kezdőidőpontot megelőző napig Bérlő köteles átutalni a visszaigazoló emailhez csatolt számla/díjbekérő szerinti összeget. A határidő elmulasztása esetén Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, így törli a megrendelést és a foglalást, a kerékpárt pedig újra elérhetővé teszi a felszabadult időpontra nézve. A felmondásról és a foglalás törléséről a Bérlő emailben tájékoztatást kap.
 2. Bérlő a bérleti díj fennmaradó részét a kerékpár átvételét megelőzően Szolgáltató székhelyén/telephelyén köteles megfizetni készpénzben vagy bankkártyával.
 3. A bérleti díj pénzneme magyar forint, amely tartalmazza az ÁFA-t, vagy amennyiben Szolgáltató áfamentes, úgy az erre történő hivatkozást.
 4. Szolgáltató a Bérlő által megadott számlázási adatok alapján a megrendelésről számlát állít ki. A Bérlő által hibásan vagy valótlanul megadott adatokért kizárólag Bérlőt terheli felelősség, amennyiben Szolgáltatóval szemben bármilyen eljárás indul a számlázási adatok valótlansága miatt, úgy Bérlő minden hátrányos jogkövetkezmény alól mentesíti Szolgáltatót.
 5. A számla tartalmazza a megrendelt kerékpár típusát, bérleti díját, a fizetés módját és határidejét. Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően állítja ki a számlát. Szolgáltató a számlát elektronikusan küldi meg a megrendelés során megadott bérlői email címre.
 6. Amennyiben jelen ÁFSZ alkalmazása során bármely okból Szolgáltató visszatéríti Bérlőnek a bérleti díjat vagy annak egy részét, azt Szolgáltató vagy készpénz útján teszi meg a jelenlévő Bérlőnek, vagy pedig a Bérlő által az előleg fizetése során használt bankszámlaszámra történő átutalással.

7. A szerződés teljesítése

 1. A bérbe venni kívánt kerékpár átvételére a foglalás szerinti időpontban a Szolgáltató székhelyén van lehetőség. Bérlő a foglalása szerinti sorszámmal ellátott kerékpárt veheti át. Az átvétellel egyidejűleg Felek Egyedi Szerződést kötnek, amelyben rögzítik a bérbeadás tényét, annak pontos időtartamát, valamint a bérbeadott eszközöket.
 2. A kerékpár átvétele során Bérlő kerékpáronként 5.000,- Ft azaz ötezer forint óvadék átadására köteles, amely a Bérlő által okozott károk fedezésére szolgál. Szolgáltató az óvadék összegét meghaladó kárigényét is érvényesítheti Bérlővel szemben.
 3. Amennyiben Bérlő a lefoglalt kerékpár tulajdonságaival nem elégedett, Szolgáltató felajánl számára csere lehetőséget, amennyiben a foglalással érintett időintervallumban rendelkezésre áll szabad kerékpár.
 4. Amennyiben a foglalással érintett időpontban az időjárási körülmények nem kedvezőek a kerékpározáshoz, Szerződő Felek egy alkalommal módosíthatják a bérlet időpontját, amennyiben a Bérlő által választott időpontban van szabad kerékpár. Ennek hiányában az időjárási kockázatokat Bérlő viseli, ezért ha a rossz idő ellenére nem kívánja a kerékpárt bérbe venni, az adott foglalót elveszíti.
 5. Külön bérleti díj ellenében – a készlet erejéig – Bérlő bérbe vehet kerékpártáskát, bukósisakot, telefontartót, térképet. Amennyiben rendelkezésre áll, Bérlő kérésére Szolgáltató egészségügyi dobozt és defekt javító készletet is biztosít, amelyeknek az értékét Bérlő akkor köteles megtéríteni, ha azokat igénybe vette. Szolgáltató pumpát térítésmentesen biztosít. Felek az Egyedi Szerződésben rögzítik az átadott eszközöket, és azoknak a bérleti díját.
 6. Amennyiben Bérlő a kerékpár átvételekor nyilvánvalóan ittas vagy bódult állapotban van, vagy saját magára, vagy másra nézve nyilvánvalóan veszélyt jelentene a közlekedésben való részvétele, Szolgáltató a szerződést azonnal hatállyal felmondja és a kerékpár átadását megtagadja.
 7. Bérlő a kerékpárt albérletbe nem adhatja, a használatot harmadik személy számára át nem engedheti.
 8. Bérlő a bérlet tartama alatt jogosult Magyarország határait elhagyni. Ebben az esetben Bérlő felelőssége a kerékpározással kapcsolatos külföldi jogszabályok betartása. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a kerékpárok és tartozékaik a külföldi jogszabályok előírásainak megfeleljenek.
 9. Bérlő a kerékpárokon átalakítást nem végezhet, alkatrészeket nem cserélhet ki.
 10. Bérlő köteles a bérelt eszköz funkcióit az átvételkor ellenőrizni.
 11. Bérlő köteles a kerékpárt és valamennyi kiegészítőt épségben visszaszállítani a Szolgáltató székhelyére, és ott a bérleti idő lejáratáig azt Szolgáltatónak visszaadni. Amennyiben Bérlő bármely okból nem képes a kerékpár visszaszállítására, ideértve a defektet vagy sérülést is, akkor köteles Szolgáltató számára megtéríteni a kerékpár visszaszállításának költségét. Ebben az esetben a Szolgáltató székhelye és a kerékpár helye közötti közúton megtett távolság alapján kilométerenként 40 Ft fizetendő.
 12. Amennyiben a bérleti idő lejárta után több mint 30 percet késik a Bérlő az eszköz visszaadásával, minden megkezdett 30 perc után 500,- Ft késedelmi kötbért köteles fizetni minden bérbe vett kerékpár után.
 13. Bérlő viseli a defekt kockázat, erre hivatkozva a bérleti díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Ugyanakkor a defekt miatti késedelmes átadás esetén Bérlő mentesül a késedelmi kötbér megfizetése alól.
 14. A kerékpár visszaadását követően Szolgáltató ellenőrzi a kerékpár és valamennyi tartozék állapotát, és az esetleges károkat, hiányokat az Egyedi Szerződéshez fűzött jegyzőkönyvben rögzíti, és szükség esetén az óvadék összegét visszatartja.

8. A felek jogai és kötelezettségei

 1. Szerződő Felek kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően a szerződés fennállása alatt, és azt követően is együttműködni. Felhasználó nem tanúsít olyan magatartást, amely veszélyezteti Szolgáltató tevékenységét.
 2. Szolgáltató szavatol azért, hogy a bérbeadott eszközök funkcionálisan (meghajtási, fékezési, világítási és egyéb kényelmi funkciók) megfelelnek, közúti közlekedésre alkalmasak és biztonságosak, valamennyi, a közlekedéshez szükséges és a KRESZ szabályai által megkívánt felszereléssel rendelkezik.
 3. Szolgáltató jogosult a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizni a használatot. Ha a Bérlő a Szolgáltató felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű vagy a szerződésnek egyébként nem megfelelő használatot, a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
 4. Felhasználó/Bérlő jogosult
  1. a Honlap tartalmát megtekinteni,
  2. a kiválasztott termékre foglalást rögzíteni,
  3. a kifizetett kerékpár átadását követelni a jelen ÁSZF-ben meghatározott kivételek figyelembevételével,
  4. a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően, saját felelősségére használni,
  5. egyéb, az ÁSZF-ben biztosított jogai gyakorlására.
 5. Felhasználó/Bérlő köteles
  1. a Szolgáltatóval az általában elvárható módon és stílusban kommunikálni,
  2. Szolgáltató folyamatosan tájékoztatni a szerződés fennállása alatt minden lényeges körülményről, különösen baleset, kár, lopás esetén,
  3. a bérelt eszközök lopása esetén a rendőrséget haladéktalanul értesíteni,
  4. a Szolgáltató facebook oldalán tartózkodni minden sértő, gyalázkodó, rasszista, zaklató, lealázó, vádaskodó, méltóságot sértő megnyilvánulástól,
  5. Szolgáltató szellemitulajdon-jogait az erre vonatkozó fejezet szerint tiszteletben tartani,
  6. tartózkodni attól, hogy a Honlaphoz automatikus eszközökkel csatlakozzon (például harvester botok, robotok, spiderek, scraperek),
  7. tartózkodni attól, hogy a Honlapot feltörje, oda rosszindulatú kódokat vagy vírusokat feltöltsön,
  8. tartózkodni minden olyan magatartástól, amivel a Honlap megfelelő működését vagy megjelenését megbéníthatná, túlterhelhetné vagy gyengíthetné,
  9. tartózkodni attól, hogy másoknak az ÁSZF megsértéséhez segítséget nyújtson,
  10. a megrendelés véglegesítése után a megrendelésben foglaltaknak megfelelően a bérleti díj előleget kiegyenlíteni,
  11. a bérelt eszköz átvételekor közúti közlekedésre alkalmas állapotban lenni, és a bérlet időtartama alatt ezt folyamatosan fenntartani,
  12. a közúti közlekedés során a KRESZ szabályait betartani, szükség esetén a KRESZ által megkívánt eszközöket (pl. bukósisak) a kerékpárral együtt bérbe venni,
  13. a közlekedés során mások testi épségét megóvni,
  14. a kerékpárt és kiegészítőit a károsodásoktól megóvni,
  15. jelen ÁSZF-ben foglalt egyéb kötelezettségeit teljesíteni.
 6. Felhasználó ingyenesen hozzájárul ahhoz, hogy a túrák vagy hasonló események során készített videó felvételek és fényképfelvételek a Szolgáltató közösségi oldalain és honlapján felhasználásra kerüljenek.

9. Szellemi tulajdonjogok

 1. Jelen ÁSZF alkalmazásában szellemi tulajdonnak minősül valamennyi lajstromozott és lajstromozás nélküli iparjogvédelmi oltalom, a szerzői jogi védelem alá eső művek és szomszédosjogi, valamint kapcsolódó jogi teljesítmények, valamint a védett ismeret. A Honlap forráskódja, a Honlapon elhelyezett szöveges és vizuális elemek, logók, védjegyek, képek, videók, animációk) Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, amelyekkel kapcsolatban minden jogát fenntartja.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szellemi tulajdonra vonatkozó törvényi rendelkezések figyelembevételével köteles tiszteletben tartani és megóvni Szolgáltató valamennyi szellemi tulajdonát.
 3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF nem minősül licencia szerződésnek, és semmilyen formában nem biztosít számára a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények szerinti felhasználási, hasznosítási vagy használati jogokat a Szolgáltató szellemitulajdonjogai vonatkozásában.

 

10. Hibás teljesítés

 1. Szolgáltató a bérlet időtartama alatt a kellékszavatosság szabályainak megfelelő alkalmazásával köteles helytállni azért, hogy a bérbeadott dolog a szerződésszerű használatra alkalmas. Erre a szavatosságra a hibás teljesítés miatti szavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Bérlőt az elállás helyett a felmondás joga illeti meg, kicserélést pedig nem követelhet.
 2. Szolgáltató a bérlet időtartama alatt a jogszavatosság szabályainak megfelelő alkalmazásával köteles helytállni azért, hogy a bérbeadott dolog szerződésszerű használatát harmadik személy joga nem akadályozza és nem korlátozza. Erre a kötelezettségre a jogszavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Bérlő elállás helyett a szerződést felmondhatja.
 3. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Bérlő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 4. A szolgáltatás akkor megfelelő minőségű, ha a teljesítés időpontjában alkalmas a rendeltetése szerinti célra, így
  1. alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés előtt a kötelezett tudomására hozta,
  2. alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos rendeltetésű szolgáltatásokat rendszerint használnak;
  3. rendelkeznie kell azzal a minőséggel, és nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos rendeltetésű szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a kötelezettnek vagy – ha nem a kötelezett állítja elő a szolgáltatás tárgyát – a szolgáltatás előállítójának és ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános kijelentését;
  4. rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szereplő vagy az általa a jogosultnak mintaként bemutatott szolgáltatásra jellemző tulajdonságokkal;
  5. meg kell felelnie a jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek.
 5. A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie az előző pont c) alpontjában említett nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett bizonyítja, hogy
  1. a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
  2. a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
  3. a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
 6. Ha a Bérlő Fogyasztónak minősül, az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ezt követően már a Bérlőt terheli annak a bizonyítása, hogy a dolog hibás volt a szerződés teljesítésekor is.

11. Kellékszavatosság

 1. Amennyiben a Bérlő által bérbe vett eszköz hibás, úgy őt a bérleti szerződésre irányadó szabályok szerint kellékszavatossági jogok illetik meg. A Bérlő ez alapján
  1. kijavítást igényelhet, kivéve, ha ennek teljesítése lehetetlen, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Bérlőnek okozott érdeksérelmet; vagy
  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződést felmondhatja, ha a Szolgáltató a kijavítást nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Bérlő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Bérlőnek a kijavításhoz fűződő érdeke megszűnt.
 2. A Bérlő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Ha a Bérlő Fogyasztónak minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
 3. A Bérlő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Amennyiben a Bérlő Fogyasztónak minősül, kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, használt dolog esetén egy év alatt évül el.
 4. A kellékszavatossági igényt a Szolgáltatóval szemben kell érvényesíteni. Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze.

12. Szerződésszegés és felelősség

 1. A szerződés megszegését jelenti bármely, jelen ÁSZF-ben vagy külön megállapodásban foglalt kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. Szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére, vagy az alábbi szabályok szerint az elállási vagy felmondási jog gyakorlására.
 2. Jelen ÁSZF-ben nevesített szerződésszegési eseteken túl bármely kötelezettség megszegése esetén a sérelmet szenvedett fél 8 napos határidő tűzésével felszólíthatja a szerződésszegő felet a kötelezettsége teljesítésére, amelyet ha a határidő leteltéig sem teljesít, a sérelmet szenvedett fél elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, azonnali hatállyal felmondhatja azt. Nem szükséges póthatáridőt tűzni, ha a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke a szerződésszegés miatt megszűnt.
 3. Szolgáltató a szerződést különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben azonnali hatállyal felmondhatja illetve attól elállhat:
  1. ha a Bérlő az előleget, illetve a bérleti díj fennmaradó részét a teljesítési határidőben nem egyenlíti ki,
  2. ha a Bérlő nyilvánvalóan ittas vagy bódult állapotban kívánja a kerékpárt átvenni,
  3. ha a Felhasználó a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségekeit megsérti,
  4. ha a Felhasználó a szellemi tulajdonra vagy üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseket megsérti.
 4. A teljesítési felszólítást, valamint az elállást és a felmondást a felek elektronikus úton vagy írásban kötelesek egymással közölni. Ebben kötelesek megjelölni a megszegett kötelezettséget, elállás és felmondás esetén pedig kötelesek megjelölni annak okát. Ha a jogosult több okból is élhet elállási vagy felmondási jogával, a megjelölt okról áttérhet másikra.
 5. Amelyik fél a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a magatartása nem volt felróható. Szolgáltató a kártérítési kötelezettsége mértékét a bérleti díjjal megegyező összegben maximálja.
 6. Szolgáltató minden olyan egészségkárosodásért vagy egyéb kárért kizárja a felelősségét, amely Bérlő vagy harmadik személyek magtartásának, illetve külső természeti tényezők következménye. A bizonytalan kerékpárkezelésből, a figyelmetlenségből, felelőtlen közlekedésből fakadó minden kár kizárólag Bérlő felelőssége.
 7. Szolgáltatót nem terheli felelősség azért a kárért, amely a szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a bérbe adott dolog használatából ered, ha a dolog a bérbeadáskor hibátlan volt.
 8. A Feleket kármegelőzési, kárenyhítési és kárelhárítási kötelezettség terheli a szerződés fennállása alatt és azt követően Amennyiben a károsult e kötelezettségeinek felróható módon nem tesz eleget, az ebből fakadó kárt a károkozó nem köteles megtéríteni.
 9. Amennyiben Szolgáltatónak olyan kárigénye keletkezik, amelyért sem ő, sem Felhasználó nem felelős (harmadik személy által okozott károk) és Felhasználónak tudomása van ezen harmadik személy kilétéről és fellelhetőségéről, úgy köteles Szolgáltatónak tájékoztatást nyújtani arról, hogy kárigényét kivel szemben érvényesítheti.
 10. Szolgáltató kizárja a felelősségét azért a kárért, amely Felhasználót a jogszabályok változása vagy a piaci körülmények változása miatt érte.
 11. Szolgáltató kizárja a felelősségét az időjárás által okozott károkért.
 12. A Honlapra bármely Felhasználó beléphet, ugyanakkor Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a foglalás leadásához való jogosultságot, saját fiókhoz történő hozzáférést korlátozza, amennyiben a Felhasználó a Honlapon végzett tevékenységével veszélyezteti a Honlap zavartalan működését és/vagy a Szolgáltatónak kárt okozhat. Ebben az esetben a Felhasználó az ügyfélszolgálathoz fordulhat tájékoztatásért.
 1. Amennyiben Bérlő valamely bérbe vett eszközben kárt tesz, köteles viselni a javítás teljes költségét, amennyiben pedig nem javítható, vagy az eszköz elveszett, úgy a pótlásához szükséges teljes költséget köteles megtéríteni.

13. Kommunikáció

 1. Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről megfelelő időben és módon tájékoztatják egymást.
 2. Felek a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi értesítést vagy más közlést – jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – elektronikusan (pl. emailben) vagy írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére. Írásbeli nyilatkozatnak minősül a papíralapú nyilatkozat digitalizált formában elektronikusan történő továbbítása (pl. email melléklet). A kép vagy hang, valamint kép és hang egyidejű átvitelére alkalmas kommunikáció során tett nyilatkozatok nyomban hatályossá válnak. Az egyéb elektronikus úton tett nyilatkozatok a megtételüket követő munkanapon válnak hatályossá.
 3. Az írásban tett nyilatkozat – az elektronikus úton tett nyilatkozat kivételével – akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek; vagy postán ajánlott küldeményként küldték meg a címzettnek és címzett az átvételt igazolta. A tértivevényes külön szolgáltatással feladott küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett a küldeményt nem vette át – postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza – a küldeményt a kézbesítés első megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Ha egyéb okból nem lehetséges a küldemény kézbesítése, azt az első kézbesítési kísérletet követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

14. Titoktartás

 1. Szolgáltató a Felhasználóval kapcsolatos bármely információt bizalmasan kezeli, azt a jelen ÁSZF-ben rögzített eseteket kivéve harmadik személyekkel nem osztja meg.
 2. Felhasználó azzal, hogy a Honlapon bármely módon információt oszt meg Szolgáltatóval, hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató ezen információkat tárolja, kezelje, jelen ÁSZF szerint megossza. Amennyiben ezen adatok személyes adatnak minősülnek, úgy a kezelésükre és felhasználásukra vonatkozó részletes szabályokat az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.
 3. A Vevő a megrendelés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 4. Felhasználó tiszteletben tartja Szolgáltató üzleti titkait, és tartózkodik azok jogellenes megszerzésétől vagy másokkal való közlésétől, illetve nyilvánosságra hozatalától. Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti, ha az üzleti titkot az azt megszerző személy a jogosult jogszerű ellenőrzése alatt álló, az üzleti titkot tartalmazó vagy az üzleti titok megismerésére alkalmas dokumentumhoz, dologhoz, anyaghoz vagy elektronikus adatállományhoz való engedély nélküli hozzáférés vagy ezek bármelyikének engedély nélküli eltulajdonítása, vagy ezekről engedély nélküli másolat készítése útján szerzi meg. Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti továbbá bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.

15. A szerződés megszűnése

 1. A szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:
  1. jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat rendelkezése alapján,
  2. Felek közös megegyezésével,
  3. elállással, ha a nyújtott szolgáltatások visszafordíthatóak,
  4. azonnali hatályú és rendes felmondással, ha a nyújtott szolgáltatások visszafordíthatatlanok.
  5. bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével,
  6. egyéb, jelen ÁSZF-ben meghatározott esetben.
 2. A szerződést Felek közös megegyezéssel a jövőre nézve bármikor megszüntethetik. Amennyiben Felek egyike sem nyújtott még szolgáltatást, vagy a szolgáltatások visszafordíthatóak, Felek a szerződést annak megkötésének időpontjára visszaható hatállyal felbonthatják.
 3. Amennyiben a Bérlő Fogyasztónak minősül, úgy őt indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül. Az felmondási jog gyakorlásához használható a Fogyasztó saját, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata, vagy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatminta, amely jelen ÁSZF-nek is a mellékletét képezi.
 4. A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fenti határidő lejárta előtt elküldi.
 5. Felmondás esetén a Szolgáltató a felmondásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
 6. A Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal
 7. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
 8. A Fogyasztó nem gyakorolhatja a felmondási jogát különösen az alábbi esetekben (a teljes felsorolást a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza):
  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 9. Amennyiben a Szolgáltató többszöri, ismétlődő felmondás esetén a felmondási joggal való visszaélést tapasztal, úgy jogosult az illetékes hatóságok előtt a visszaéléssel kapcsolatos eljárást megindítani.
 10. Bérlő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a Fogyasztókat megilleti felmondási jog gyakorlására nyitva álló 14 napos határidő letelte után is, de ha ez a lefoglalt időpontot megelőző 30 napon belüli időszakra esik, úgy Bérlő a foglalót elveszíti.

16. Vis maior

 1. Szerződő Felek vis maior-nak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a háborút, elemi csapást, természeti katasztrófát, járványhelyzetet, a teljesítés helyének elérését 72 órán túl meggátló technikai körülményeket, rendkívüli jogrendben bevezetett intézkedéseket, valamint minden legyőzhetetlen akadályt, amelyek ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszik jelen ÁSZF-ben foglalt valamely kötelezettség végrehajtását, feltéve, hogy a szerződéskötést követően merültek fel és észszerűen nem voltak előreláthatóak. A felek gazdasági körülményeinek hátrányos változása nem minősül vis maiornak.
 2. Bármelyik fél, amelyik vis maiorra hivatkozik, köteles a másik felet a felmerült vis maiorról haladéktalanul értesíteni. Az értesítésnek ki kell terjednie az esemény jellemzőire és annak a felek között fennálló szerződés teljesítésére gyakorolt hatására, valamint az ismert mértékig a teljesítés mulasztásának várható időtartamára.
 3. Egyik fél sem mentesül jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeinek elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből származó kötelezettségei alól addig, amíg a vis maiorról szóló értesítést a másik félnek el nem juttatta.
 4. Bármely fél a 30 napot meghaladó vis maior okozta késedelem esetén a szerződéstől a másik félhez intézett nyilatkozattal elállhat.
 5. A vis maiorra hivatkozó fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni a vis maior megszűnéséről, illetve a vis maior azon hatásainak megszűnéséről, amelyek az adott fél jogainak gyakorlását, szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését korlátozza.
 6. A vis maior által érintett fél köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy elhárítsa, vagy mérsékelje a vis maior hatásait, köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a közöttük fennálló szerződés teljesítését a vis maior megszűnése után azonnal folytassa. Továbbá a másik fél ésszerű kérésére köteles őt értesíteni, részletesen leírva a vis maiort, annak okát, a hatásainak megszüntetése és mérséklése érdekében tett erőfeszítéseket, valamint a vis maior időtartamának becslését.
 7. A vis maiorról szóló értesítést követően egyik fél sem felelős a szerződéses kötelezettségek vis maiorból származó elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért, és az ezekből eredő károkat sem kötelesek megtéríteni.
 8. A vis maiorral értintett fél számára a jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges határidő annyival hosszabbodik meg, amennyi idő az adott fél számára a vis maior hatásainak elhárításához szükséges,
  1. feltéve, hogy a teljesítés meghosszabbítása nem nagyobb mértékű, mint a vis maior következményeinek kezeléséhez észszerűen szükséges idő,
  2. azzal a kivétellel, hogy a vis maior nem mentesíti a felet a szándékos illetve a vis maiortól független szerződésszegés alól.

17. Záró rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF vonatkozásában a magyar jog az irányadó. Az ÁFSZ elfogadásával Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az esetleges követeléseit másra engedményezze, vagy a jelen ÁSZF-ből származó valamennyi jogát és kötelezettségét harmadik személyek részére átruházza.
 2. Felek kijelentik, hogy együttműködésük során kölcsönösen segítik egymás jó hírnevének megőrzését.
 3. Szolgáltató nem áll magatartási kódex hatálya alatt.
 4. A határidők számításába a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyen a határidő számítására okot adó magatartás történik.
 5. A jelen ÁSZF és az egyedi szerződés a szerződések tárgya tekintetében semmissé tesznek minden korábbi, írásos vagy szóbeli megállapodást. A jelen ÁSZF és az egyedi szerződés a Felek teljes megállapodását tartalmazza.
 6. Amennyiben a Felhasználó panasszal kíván élni, ezt a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán megteheti az alábbi elérhetőségeken: email: info@frankobringa.hu, telefon: +36-30-276-6263. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról készült jegyzőkönyvet 5 évig kell megőrizni.
 7. Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket bírósági úton érvényesítik. Jogvita esetén a fogyasztónak minősülő Vevő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület, 9021 Győr, Szent István út 10/a., tel. 06-96/520-217, email: bekeltetotestület@gymskik.hu, honlap: bekeltetesveszprem.hu. Amennyiben a Vevő a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Fogyasztónak minősülő Vevő fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.
 8. Az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a szerződés egészével összhangban kell értelmezni.
 9. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen, végrehajthatatlan, vagy azzá válna, valamint, ha szerződéses hézag válna ismerté, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben a felek kötelesek a mindenkori érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést, illetve a szerződéses hézagot olyan érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés szelleméhez és a felek célkitűzéseihez.
 10. Amennyiben jelen ÁSZF hatályba lépése után olyan jogszabályváltozás következik be, amely azt eredményezi, hogy Felek bármely kötelezettségének teljesítése, illetve bármely jogának érvényesítése jogellenessé válik, vagy lényeges mértékben sérti bármely fél jelen ÁSZF szerinti jogait vagy lényeges mértékben növeli jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeit, a Felek kötelesek egymást a vonatkozó jogszabályváltozásokról és azok várható kihatásairól értesíteni.
 11. Jelen ÁSZF 2020.12.28. napján lépett hatályba.
 1. számú kiegészítő szabályzat Kincskereső Túrákhoz

 

 1. Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató által szervezett Kincskereső Túrára (a továbbiakban Túra) is megfelelően alkalmazni kell. Amennyibben az ÁSZF rendelkezései jelen kiegészítő szabályzattal ellentétesek, úgy a kiegészítő szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. A Túra szervezője Szolgáltató. A Túrára a honlapon keresztül online nevezési lap kitöltése útján lehet nevezni. A jelentkezéshez szükséges megadni a vezeték és keresztnevet, az irányítószámot, város, lakcímet, email címet és telefonszámot. Meg kell adni továbbá a csapatnevet, valamint 1 és 5 fő között a csapat létszámát.
 3. A Túra lehetséges útvonalait Szolgáltató állítja össze, több kategóriába sorolva az útvonal hossza és nehézségi fokozata alapján. A nevezés leadásakor ki kell választani a nehézségi fokozatot és a kívánt távolságot. A pontos útvonalra az indulás helyszínén derül fény, ahol Szolgáltató a GPS koordinátákat és térképeket tartalmazó segédletet ad át a Résztvevőnek.
 4. Minden Résztvevőnek saját felelőssége, hogy képességeinek és egészségügyi állapotának megfelelő távolságot válasszon. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Túra során történő légzési, keringési, dehidratációs és egyéb olyan egészségügyi panaszok miatt, amelyek kizárólag a Résztvevő fizikai állapotának, vagy a helytelen túratávolság megválasztásának a következménye.
 5. A részvétel nevezési díj megfizetéséhez kötött, amelyet a helyszínen készpénzben vagy előre banki átutalás útján lehet megfizetni.
 6. A Túra során minden Résztvevő köteles betartani a közúti közlekedés szabályait, külön is kiemelve a bukósisak és láthatósági mellény használatára vonatkozó szabályokat. Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan sérülésért és káreseményért, amely a Túra során elszenvedett balesetből fakad. Minden Résztvevő kizárólag a saját felelősségére vesz részt a Túrán, és a nevezéssel elfogadja a közúti közlekedésben kerékpárral történő részvétel kockázatait.
 7. A Túra játékszabályait Szolgáltató közzéteszi. A játékszabályokat megszegő Résztvevők kizárhatóak a Túrából.
 8. A Túra végén a játék eredményeként megszerzett kulcsokkal a Résztvevők ajándéktárgyakhoz juthatnak. Az ajándéktárgyak véletlenszerűen kerülnek elhelyezésre a kincsesszekrényben, kizárólag a szerencsén múlik, hogy a Résztvevő mely ajándéktárgyhoz jut hozzá. A nevezési díj a nevezési díj mértéke és az ajándéktárgy értéke között nincs összefüggés. A nevezési díj a Túrán való részvétel lehetőségének az ellenértéke, ezért a Résztvevő garantált értékű ajándéktárgyra vonatkozó igényt nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben.
 9. Szolgáltató a Túra időtartamára egy mobil elsősegélynyújtó csapatot és egy műszaki mentőt biztosít.
 10. A Túrán való részvételhez nem szükséges saját kerékpár, a Szolgáltatónál a jelen ÁSZF szerinti szabályok szerint lehetőség van kerékpár bérlésre.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.

Hatályban volt ÁSZF-ek.

2020.12.28.
2021.02.23.